Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

Wypełnione zlecenie należy przesłać faksem na nr: 0-15 649 00 39, lub skan zlecenia pocztą elektroniczną na: jmarchut@interia.pl.

 

> kliknij tu, aby zamówić<

 


 

Cena: 70,00 zł brutto / os.

[jeżeli szkolenie organizowane jest w formie samokształcenia, przy opłacie za szkolenie należy uwzględnić jednorazowy koszt przesyłki: 10,00 zł brutto]

 

Płatność:

  • przedpłata
  • płatne przy odbiorze przesyłki

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu. Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości objętych programem szkolenia oraz mają możliwość odbywania konsultacji ze specjalistami organizatora szkolenia.

 

Miejsce szkolenia:

W siedzibie zleceniodawcy „on-line” lub poprzez przygotowanie i przesłanie starannie dobranych materiałów szkoleniowych.

 

Czas trwania:

ustalany indywidualnie.

 

Zakończenie szkolenia:

po zakończeniu szkolenia organizator wystawia zaświadczenie zgodne z podstawą prawną, którego ważność wynosi 5-6 lat.

 

Cel szkolenia:

    Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.