Wykonywanie obowiązków służby bhp - nadzór

Pakiet usług adresowany jest głównie do firm, instytucji i urzędów, gdzie przeważają prace o charakterze administracyjno-biurowym. W ramach umowy proponujemy wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237[11] § 2 Kodeksu Pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek utworzenia w swoim zakładzie służby BHP lub zlecenie tych obowiązków specjalistom z poza zakładu pracy.

Warunek: zatrudnienie do 100 pracowników. 

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt tel.  662 107 756.

Najkrótszy okres zawieranej umowy: 6 mies.

Czynności w ramach umowy:

  • szkolenie okresowe BHP pracodawcy,
  • szkolenie wstępne ogólne pracowników,
  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników,
  • szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji dla pracownika wyznaczonego do wykonywania tych zadań,
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
  • opracowanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych,
  • doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ.,
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
  • prowadzenie wymaganych rejestrów z zakresu bhp,
  • pomoc w zakresie redagowania korespondencji do PIP i PIS,

 

Płatność:

- zgodnie z zawartą umową.