Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Wypełnione zlecenie należy przesłać faksem na nr: 0-15 649 00 39, lub skan zlecenia pocztą elektroniczną na: jmarchut@interia.pl.

 

> kliknij tu, aby zamówić<

 


 

Cena: od 150,00 zł brutto / os.

[jeżeli szkolenie organizowane jest w formie samokształcenia, przy opłacie za szkolenie należy uwzględnić jednorazowy koszt przesyłki: 10,00 zł brutto]

 

Płatność:

  • przedpłata
  • płatne przy odbiorze przesyłki

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu. Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości objętych programem szkolenia oraz mają możliwość odbywania konsultacji ze specjalistami organizatora szkolenia.

 

Miejsce szkolenia:

W siedzibie zleceniodawcy „on-line” lub poprzez przygotowanie i przesłanie starannie dobranych materiałów szkoleniowych.

 

Czas trwania:

ustalany indywidualnie.

 

Zakończenie szkolenia:

po zakończeniu szkolenia organizator wystawia zaświadczenie zgodne z podstawą prawną, którego ważność wynosi 5 lat.

 

Cel szkolenia:

    Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Uczestnicy szkolenia:

  • pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).