Kurs bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp we własnej firmie

Zgodnie z Art. 237[11]. § 1. Kodeksu pracy - pracodawca posiadający ukończony kurs niezbędny do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 1. zatrudnia do 10 pracowników (wszystkie branże) albo
 2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (np.: placówki handlowe, administracja, gastronomia).

 


 

 

Wypełnione zlecenie należy przesłać faksem na nr: 0-15 649 00 39, lub skan zlecenia pocztą elektroniczną na: jmarchut@interia.pl.

 

> kliknij tu, aby zamówić<

 


 

Płatność:

 • przedpłata
 • inne formy płatności do uzgodnienia

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie organizowane jest w formie kursu - z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Uczestnicy szkolenia otrzymują także materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne).

 

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia.

 

Czas trwania:

ustalany indywidualnie - min. 64 godz. (po 45 min. - w tym 6 godz. ćwiczeń)

 

Zakończenie szkolenia:

po zakończeniu szkolenia organizator wystawia zaświadczenie zgodne z podstawą prawną, które jest ważne 5 lat.

 

Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237[11] § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.