Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Wypełnione zlecenie należy przesłać faksem na nr: 0-15 649 00 39, lub skan zlecenia pocztą elektroniczną na: jmarchut@interia.pl.

 

> kliknij tu, aby zamówić<

 


 

Cena: 70 zł brutto / os.

[jeżeli szkolenie organizowane jest w formie samokształcenia, przy opłacie za szkolenie należy uwzględnić jednorazowy koszt przesyłki: 10,00 zł brutto]

 

Płatność:

  • przedpłata
  • płatne przy odbiorze przesyłki

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu. Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości objętych programem szkolenia oraz mają możliwość odbywania konsultacji ze specjalistami organizatora szkolenia.

 

Miejsce szkolenia:

W siedzibie zleceniodawcy „on-line” lub poprzez przygotowanie i przesłanie starannie dobranych materiałów szkoleniowych.

 

Czas trwania:

ustalany indywidualnie.

 

Zakończenie szkolenia:

po zakończeniu szkolenia organizator wystawia zaświadczenie zgodne z podstawą prawną, którego ważność wynosi 5 lat.

 

Cel szkolenia:

    Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych w zakładach pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów maszyn, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.