Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Wypełnione zlecenie należy przesłać faksem na nr: 0-15 649 00 39, lub skan zlecenia pocztą elektroniczną na: jmarchut@interia.pl.

 

> kliknij tu, aby zamówić<

 


Cena: do uzgodnienia

 

Płatność:

  • przedpłata
  • inne formy płatności do uzgodnienia

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktarzu na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora. Podczas szkolenia organizator zapewnia odpowiednie środki dydaktyczne, a w szczególności: pokazy multimedialne lub filmowe, tablice informacyjne, informacje tekstowe, skrypty, testy kontrolne, inne materiały pokazowe i praktyczne.

 

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia.

 

Czas trwania:

ustalany indywidualnie – instruktaż min. 8 godz. (po 45 min.).

 

Zakończenie szkolenia:

po zakończeniu szkolenia organizator wystawia zaświadczenie zgodne z podstawą prawną, którego ważność wynosi 1-3 lat.

 

Cel szkolenia:

    Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach robotniczych