Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia jest prowadzony w formie wykładów i zajęć z praktyki metodycznej. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności przed komisją powołaną przez organizatora kursu. Po ukończeniu kursu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

 


 

Wypełnione zlecenie należy przesłać faksem na nr: 0-15 649 00 39, lub skan zlecenia pocztą elektroniczną na: jmarchut@interia.pl.

 

> kliknij tu, aby zamówić<

 


 

Płatność:

  • forma płatności do uzgodnienia

 

Sposób organizacji szkolenia:

Prowadzone przez nas kursy wykorzystują różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia które są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści kursu oraz specyfiki grupy (wykłady, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, prezentacje multimedialne,).

 

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia.

 

Czas trwania:

Kurs obejmuje 80 godzin, w tym: 70 godzin wykładów oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

 

Cel szkolenia:

Uzyskanie przez słuchaczy przygotowania pedagogicznego do nauczania oraz realizowania procesu kształcenia w zakładzie pracy poprzez opanowanie przez słuchaczy:

  • umiejętności stosowania w praktyce właściwych (stosownie do celu nauczania) zasad i metod nauczania,
  • podstawowej wiedzy w dziedzinie pedagogiki i dydaktyki kształcenia zawodowego, co umożliwi spełnianie funkcji nauczania i wychowania.

 

Uczestnicy szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla osób:

  • chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  • każdy uczestnik powinien posiadać tytuł mistrza w zawodzie lub jeśli nie ma tytułu mistrza powinien przedstawić świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej.

 

>>>>>>>>>>>>