Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

Zgodnie z Art. 2091 Kodeksu pracy pracodawca powinien wyznaczyć pracownika do nadzoru w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, który powinien ukończyć szkolenie w tym zakresie.

 


 

Wypełnione zlecenie należy przesłać faksem na nr: 0-15 649 00 39, lub skan zlecenia pocztą elektroniczną na: jmarchut@interia.pl.

 

> kliknij tu, aby zamówić<

 


 

Cena: 70,00 zł brutto/os.

[jeżeli szkolenie organizowane jest w formie samokształcenia, przy opłacie za szkolenie należy uwzględnić jednorazowy koszt przesyłki: 10,00 zł brutto]

 

Płatność:

  • przedpłata
  • inne formy płatności do uzgodnienia

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu. Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości objętych programem szkolenia oraz mają możliwość odbywania konsultacji ze specjalistami organizatora szkolenia. W trakcie zajęć prowadzonych w formie seminarium organizowane są ćwiczenia z użyciem podręcznego sprzętu gasniczego.

 

Miejsce szkolenia:

W siedzibie zleceniodawcy lub poprzez przygotowanie i przesłanie starannie dobranych materiałów szkoleniowych.

 

Czas trwania:

ustalany indywidualnie.

 

Zakończenie szkolenia:

po zakończeniu szkolenia organizator wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Cel szkolenia:

    Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników,
  • postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników, którzy będą wykonywali obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.